CHẤT LƯỢNG & TUÂN THỦ. ĐÃ GIAO HÀNG

Để đảm bảo chất lượng, an toàn và kiểm soát, đội ngũ nhân viên quản lý và kiểm tra chất lượng nội bộ có kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi thường xuyên.

  • Thực hiện đánh giá chất lượng và tuân thủ xã hội để đáp ứng nhu cầu của cơ sở khách hàng lớn có uy tín của chúng tôi là khách hàng y tế, bán lẻ và vận tải / hậu cần.
  • Vượt qua các yêu cầu đánh giá của các tổ chức bên thứ ba và thường xuyên vượt qua các cuộc đánh giá do các tổ chức này thực hiện.

Vì chúng tôi sản xuất ở cả Bắc Mỹ và châu Á, chúng tôi rất thành thạo trong môi trường quản lý và kiểm soát chất lượng cho các nhà sản xuất thiết bị y tế trên toàn thế giới. Điều này đảm bảo mọi sản phẩm chúng tôi làm ra đều tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về an toàn và chất lượng.

Liên hệ với chúng tôi